Предлагаме няколко вида лизинговане на товарни автомобили, които можем да обсъдим ,за да намерим оптималният вариант за Вас.

Документи нужни за кандидатстване за финансиране

1
Съдебна регистрация на фирмата (копие) и актуално състояние
2
Данъчна регистрация на фирмата (копие)
3
БУЛСТАТ на фирмата (копие)
4
Лиценз за транспортна дейност (за транспортни фирми) (копие)
5
Списък на автомобилния парк (собствени и на лизинг)
6
Счетоводен Баланс (за 2001 , 2002 г. и 2003г.)
7
Отчет за приходи и разходи (за 2001 , 2002 г. и 2003г.)
8
Представяне на фирмата - основна дейност, собственици, адрес, тел./факс
9
Копия от талоните на превозните средства собственост на фирмата
10
Копие от личната карта на собственика или управителя на фирмата